Sobota, 15.06.2024


koronawirus

Znak ASF

PPK

ePUAP

Znak BIP

WYKAZ PRODUKTÓW PODLEGAJĄCYCH WETERYNARYJNEJ KONTROLI GRANICZNEJ W GRIW GDYNIA


HC-NT - produkty przeznaczone do spożycia przez ludzi nie wymagające przechowywania
               w obniżonej temperaturze.

HC-T(CH) - produkty przeznaczone do spożycia przez ludzi wymagające przechowywania
                    w temperaturze chłodzenia.

HC-T(FR) - produkty przeznaczone do spożycia przez ludzi wymagające przechowywania
                    w temperaturze mrożenia.

NHC-NT - produkty nie przeznaczone do spożycia przez ludzi nie wymagające przechowywania
                  w obniżonej temperaturze.

NHC-T(CH) - produkty nie przeznaczone do spożycia przez ludzi wymagające przechowywania
                       w temperaturze chłodzenia.

NHC-T(FR) - produkty nie przeznaczone do spożycia przez ludzi wymagające przechowywania
                      w temperaturze mrożenia.

WYKAZ ZWIERZĄT PODLEGAJĄCYCH WETERYNARYJNEJ KONTROLI GRANICZNEJ W GRIW GDYNIA

U - zwierzęta kopytne: bydło , świnie , owce , kozy , konie i koniowate.
E - konie i koniowate przewożone lub przywożone na okres do 90 dni.
O - pozostałe zwierzęta.


Środki żywienia zwierząt - pasze, pasze lecznicze, dodatki paszowe


WYKAZ TOWARÓW PODLEGAJĄCYCH WETERYNARYJNEJ KONTROLI GRANICZNEJ
DECYZJA KOMISJI z dnia 17 kwietnia 2007 r. dotycząca wykazu zwierząt i produktów mających podlegać kontroli w punktach kontroli granicznej na mocy dyrektyw Rady 91/496/EWG i 97/78/WE (2007/275/WE ze zm.)