Sobota, 15.06.2024


koronawirus

Znak ASF

PPK

ePUAP

Znak BIP

CENNIK


OPŁATY ZA CZYNNOŚCI WYKONYWANE PRZEZ INSPEKCJĘ WETERYNARYJNĄ - Nowy cennik od dnia 11 sierpnia 2022 r.

» Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 lipca 2022 r. w sprawie stawek opłat za czynności wykonywane przez Inspekcję Weterynaryjną

» Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego 2017/625 w sprawie kontroli urzędowych i innych czynności urzędowych
Przeliczenia równowartości euro na złote dokonuje się według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym pobierana jest opłat» USTAWA z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2012r. poz. 1282 tj.)


» ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz.U. z 2007r. Nr 187 poz. 1330)