Graniczny Inspektorat Weterynarii w Gdyni organizuje szkolenie:

PRENOTYFIKACJA PRZESYŁEK Z WYKORZYSTANIEM SYSTEMU "TRACES"


Termin i miejsce szkolenia:

14.XII.2018 r PIĄTEK godz. 12:00

Termin i sposób zgłoszenia udziału w szkoleniu:

Do dnia 12.XII.2018 r proszę o przesłanie zgłoszenia na adres mailowy:

gdynia.griw@wetgiw.gov.pl zawierające następujące dane:

dane spedycji/agencji celnej (nazwa i adres),

dane osoby zgłaszanej do odbycia szkolenia (imię, nazwisko, stanowisko)

dane kontaktowe osoby zgłaszonej do odbycia szkolenia (nr telefonu i/lub adres e-mail)