Komunikat dot. dostępu do modułu CVED-P w systemie TRACES Classic


Komisja Europejska przewiduje zamknięcie dostępu do modułu CVED-P w systemie TRACES

Classic dnia 2 marca 2021 r. o godz. 6.00 (czasu obowiązującego w Brukseli). W praktyce

oznacza to, że w tym dniu:

• od godziny 6.00 rano nie będzie już możliwości tworzenia nowych modułów CVED-P;

• od godz. 8.00 rano w pełni dostępne i obowiązkowe będzie stosowanie dokumentów

CHED-P w systemie TRACES.NT.


Wszelkie problemy techniczne należy na bieżąco zgłaszać do zespołu wsparcia aplikacyjnego TRACES:

sante-traces@ec.europa.eu dołączając do wiadomości krajowych administratorów msadm@wetgiw.gov.pl.